Aplikace SUNTENSE

Aplikace pro řízení svítidel SUNTENSE

Na mobil si aplikaci stáhnete pod názvem SUNTENSE pro Apple i Android v AppStore a GooglePlay.

Aplikace SUNTENSE je dostupná i ve verzi pro webový prohlížeč, ideální je spouštět ji v prohlížeči Chrome ale funguje i ve většině ostatních prohlížečů. Je na adrese https://app.suntense.com/

Při pořízení systému SUNTENSE vám vygenerujeme přístupové údaje, kde login bude váš email. Ostatní uživatele, kteří budou mít přístup do systému, si už jednoduše přidáváte sami v menu User access.

Prvky systému, respektive svítidla a moduly, jsou děleny v hierarchii:

NETWORK – síť svítidel, která představuje uživatelský celek, objekt 

View – networky (sítě svítidel) můžeme dělit na views (pohledy), které mají v aplikaci vlastní grafické rozhraní (definované vždy půdorysem nebo obrázkem objektu), na kterém jsou zobrazovány svítidla.

Room – vyjadřuje celek- místnost nebo ulici (dle aplikace), respektive souhrn skupin které mají být ovládány podobně v rámci jednoho prostoru. Pohybové senzory vždy fungují součtově na místnost.

Group – základní skupina svítidel. Slouží pro hromadné ovládání svítidel. Například pět stejných svítidel, které mají mít jednotnou funkci. Od úrovně skupiny je možné aplikovat uživatelské scény. Příklad je sdružení dvou a více skupin svítidel v rámci místnosti za účelem hromadného řízení ať automatem nebo manuálem

Device/light – svítidlo nebo modul. Elementární ovládání chromatičnosti a jasu.

Hlavní menu najdete v záložce Control center, které je úvodní obrazovkou systému. Je zde grafické zobrazení objektu a list prvků systému. Při kliknutí na ikonku prvku vyskočí menu, kde si můžete nastavovat režimy svítidel, měnit intenzity a chromatičnosti svitu. K dispozici jsou rychlé volby jako FULL LIGHT, DAY LIGHT, EVENING LIGHT, nebo si nastavíte svou oblíbenou chromatičnost a jas světla pomocí funkce světelné scény. U jednotlivých svítidel můžete sledovat jejich příkon a teplotu.

V menu USER statistics vidíte historii spotřeby elektrické energie celého systému.

V menu USER access můžete přidávat a odebírat další uživatele systému.

V menu Settings najdete kompletní nastavení systému. Rozdělíte zde svítidla do objektů, náhledů, místností a skupin. Navolíte si průběhy světla pro celý den, týden, víkend, dovolenou, pomocí funkcí TIMELINE. Navolíte si odezvy hlídání přítomnosti osob v místnosti, tak aby systém svítil, jen když má komu. Povolíte nebo vypnete Astrální funkce – odvození svitu od východu a západu slunce.