Germicidní svítidla

GERMICIDNÍ SVÍTIDLA SUNTENSE

Germicidní svítidla SUNTENSE jsou novou a pro uživatele bezpečnou formou boje proti virům a bakteriím včetně viru COVID19.

SUNTENSE pracuje s technologií vlnových délek UV-C a UV-A nebo jejich kombinace, dále vrcholové svítidlo s možností normálního svícení se změnou chromatičnosti. Svítidla využívají dvě složky UV záření. UV-C na 270nm a UV-A na 405nm nebo jejich kombinace.

Dali jsme si na nich záležet, jsou výsledkem naší spolupráce s univerzitou VUT Brno a byly vytvořeny v programu Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID19 od Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Na svítidla máme veškeré certifikace, unikátní technologie je chráněna Užitným vzorem.

GERMICIDNÍ SVÍTIDLA SUNTENSE

GERMICIDNÍ SVĚTLA PROTI VIRŮM A BAKTERIÍM

Ikonka pro UV záření

UV-C složka přímo ničí viry a bakterie, je však nebezpečná i pro živé organismy. Může také poškodit povrchy předmětů. Proto stačí krátká expozice v jednotách minut. Složka UV-A svým zářením vytváří pro viry nehostinné prostředí, pro živočichy je neškodná, je však nutná dlouhá expozice v řádech desítek hodin. Pro standardní aplikace, například do čekáren pacientů, doporučujeme pro maximální efekt využívat svítidla s kombinací obou složek.

 

Naše germicidní svítidla jsou bezpečná díky integrovanému pohybovému detektoru, který na elementární bázi a duplicitně pomocí algoritmu odpojuje zdroj UV-C záření při detekci pohybu v ozařovaném prostoru. Je tak vyloučen negativní dopad UV-C záření na zdraví uživatelů. Svítidla jsou vhodná pro cílené velkoplošné automatizované a bezchybové použití, vyžadované zejména v období pandemií a epidemií.

 

Zapnutí a vypnutí nemusí provádět uživatel, vše probíhá bez přítomnosti obsluhy na základě přednastaveného algoritmu na křivce TIMELINE v mobilní aplikaci. Bezobslužná svítidla významně šetří peníze, čas a námahu provozovatele.

 

Ikonka přednastaveného algoritmu Suntense

 

Díky integrovaným pohybovým senzorům, které u svítidel v přítomnosti osob vypínají složku UV-C, nemůže dojít k poškození zraku nebo pokožky

 

Název Vlastnosti
GUARDIAN UV-C 15W, ruční dezinfekční germicidní svítidlo
PROTECTOR UV-C 60W, stropní dezinfekční germicidní svítidlo
DEFENDER UV-A 60W a UV-C 60W, stropní kombinované germicidní svítidlo
SENTINEL UV-A 60W a UV-C 6002 a LED TW 2700-6500K 602 (2x30W), total driver 120W, stropní kombinované germicidní svítidlo s integrovaným tunable white svítidlem SUNTENSE
 

Ikonka viru germicidní svítidla

 

UV-C ZÁŘENÍ, 270 nm

UV-C záření má germicidní/baktericidní účinky. Bezpečná germicidní svítidla SUNTESE najdou své uplatnění v kancelářích, výrobních provozech, nemocnicích, ordinacích lékařů nebo domovech důchodců. Využijete je všude tam, kde se vyskytuje větší množství lidí a je tak zvýšené riziko nákazy.

UV záření využívané v našich svítidlech poškozuje DNA/RNA bakterií a virů, kvůli které je znemožněna jejich další reprodukce. Působí na všechny bakterie a viry s lišící se dobou potřebnou k jejich likvidaci. Širší spektrum speciálních zářičů působí i na samotné enzymy, proteiny a další biomolekuly. Takto je znemožněna reparace poškozených mikroorganismů a jejich následné množení.

Záření UVC je prokazatelně zhoubné (karcinogenní) pro živé organismy, je škodlivé i pro naši pokožku a zrak – proto je nutné zajistit, aby nedošlo k ozáření osob.

UV-A ZÁŘENÍ, 405 nm

Záření o vlnové́ délce 405 nm je pro viry nehostinné, ale pro lidský organismus je neškodné. Má silné antibakteriální a protiplísňové účinky.

Vlnová délka 405nm odrážející se od stěn a povrchů proniká škodlivými mikroorganismy. Toto světlo působí na molekuly zvané porphyriny, které existují uvnitř bakterií. Světlo je absorbováno a excitované molekuly produkují uvnitř buňky reaktivní druhy kyslíku (ROS) 405 nm a vytváří uvnitř buňky chemickou reakci podobnou účinkům bělidla. Druhy reaktivního kyslíku deaktivují bakterie a zabraňují tak znovu naplnění prostoru.

 

Ikonka Výhody systému SUNTENSE

 

Výhody projektem řešeného systému

  1. Navržený systém využívá moderní LED technologie, UV-C LED diody mající přesnou vlnovou délku, lepší charakteristiku vyzařovaného světla, okamžitý náběh a vypnutí. Spoří elektrickou energii a možnost regulace.
  2. Využití pohybové detekce pomocí mikrovln umožňuje automatické spouštění systému pouze v nepřítomnosti osob, tudíž nemůže docházet k nechtěnému ozáření obsluhy nebo dalších osob. Svítidlo tedy bude bezpečnější. Při náhodném vstupu člověka dojde k okamžitému vypnutí dezinfekční funkce svítidla a nedojde tak k nechtěnému ozáření. SUNTENSE také disponuje funkcí okamžité automatické sterilizace prostoru po opuštění místnosti, vhodné například pro ordinace lékařů.
  3. Mobilní aplikace zajistí uživatelsky přívětivou kontrolu nad svítidly pro personál i uživatele. V reálném čase uvidíte, které dezinfekční svítidlo je právě v provozu a které ne. Ovládat svítidlo bude možné dálkově, nebo nastavit automatické spouštění sterilizace podle předem nastaveného plánu a kalendáře, limitovaného samozřejmě detekcí osob uvnitř prostoru. Automatizací a synchronizací procesů sterilizace dojde nejen k jejímu zpřesnění a zefektivnění, ale také k úspoře práce zaměstnanců nemocnic, domovů pro seniory, škol a veřejných budov, kteří se tak mohou věnovat potřebnějším činnostem.
  4. Databázové funkce systému umožní odhalit, jak dlouho které svítidlo fungovalo, odhalí prostory s vysokou mírou sterilizace i ty s malou. Systém je schopný zaznamenat a reportovat denní, týdenní a roční statistiky. Chytré drivery systému budou měřit spotřebu elektrické energie a dokáží dopředu detekovat poruchy systému.