Veřejné osvětlení

SUNTENSE VE VEŘEJNÉM OSVĚTLENÍ

Biodynamické osvětlení veřejných prostor SUNTENSE série SUNSTREET je dalším krokem v udržitelnosti na společné cestě člověka a přírody. Jak má využití biodynamického osvětlení ve veřejném osvětlení vypadat?

Představte si, že se začíná stmívat, a na ulici začíná svítit veřejné osvětlení. Systém SUNTENSE vyhodnotí, že nastal jeho čas, a začíná doplňovat mizející sluneční světlo bělejším světlem tak, aby ještě o malý kousek prodloužil den na frekventované ulici.

Veřejné biodynamické osvětlení Suntense

BIODYNAMICKÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Ikonka Sunset

Během západu slunce a stmívání začne SUNTENSE měnit zbarvení (chromatičnost) světla do teplejších žlutých odstínů a začíná snižovat intenzitu osvětlení. Pro lidi, co zbyli na ulici, je to příjemná změna, která říká jejich cirkadiánním rytmům, že je čas ustat v aktivitě a jít domů. Pro přírodu je to impulz k tomu, aby vegetace začala svou noční fázi života, a pro noční zvířata je to okamžik pro začátek jejich aktivity.

 

Během hluboké noci, kdy je v ulicích pouze několik opozdilců vracejících se domů, SUNTENSE plynule přenastaví osvětlení na velmi teplé tóny bez modré složky světla. Toto světlo podobné plamenům svíčky příjemně září po celé šíři ulice napomáhá nejen lidem, ale i přírodě a zvířatům, která nejsou dezorientována mylnou představou dne.

 

Ikonka noc

Ikonka sunset

Blíží se ráno, chvilka před východem slunce, lidé vychází ze svých domů. SUNTENSE podle nastavení a lokality (hustá zástavba nebo klidná okrajová ulice), začíná plynule zvyšovat intenzitu světla. Před rozbřeskem začíná SUNTENSE měnit barvu světla směrem k bělejším odstínům. Lidé na ulici vidí přirozené světlo, které dává jejich hormonálnímu systému impuls ke zvýšené aktivitě. Pro přírodu je to impuls, že noc končí a je čas předat ulice lidem. S rozbřeskem je ukončena jejich činnost svítidel SUNTENSE synchronizovaným vypnutím.

 

Veřejné osvětlení od Suntense

 

Co nám biodynamika SUNTENSE přináší?

  • Přívětivější a lepší podání umělého světla v ulicích. SUNTENSE využívá i v pouličním osvětlení LED zdroje s vysokým indexem podání barev a plnospektrálním světlem.
  • V režimu nočního svitu pak vyzařuje minimum modré složky světla. Předměty a osoby na ulici tak budou zřetelnější. V nočním režimu vracíme zeleň v ulicích přírodě, hmyzu a zvířatům.
  • Svítidla SUNTENSE neblikají – jsou flicker-free. V praxi to znamená, že zvířata ani lidé nejsou tímto podprahovým jevem negativně ovlivňováni. Pohyby jsou přirozeně plynulé, je zajištěna větší bezpečnost provozu na ulicích.
  • Systém vám nakonfigurujeme přesně pro dané lokality. Rušné ulice necháme lidem a po větší část noci budeme svítit více a bělejším odstínem. Naopak okrajové ulice s bujnější vegetací budou díky biodynamice v noci více patřit přírodě. Vše si určíte vy, kteří vaše ulice znáte. Ovládací aplikace SUNTENSE je intuitivní a jednoduchá, takže si vše dokážete nastavit i sami. Život v ulicích zůstane stále ve vašich rukou.
  • Biodynamika SUNTENSE vrací v noci ulice a zeleň přírodě. Vše začne zase fungovat jako dříve, ale s minimálním narušením pro společnost – lidi. Během několika měsíců budeme mít zdravější zeleň v ulicích a v noci v ulicích častěji potkáme zvířata. Příroda se začne vracet ke své rovnováze.
  • Díky pokročilému nastavení v aplikaci může systém dosáhnout maximální úspory, kdy svítidlo může fungovat na jednotky procent výkonu. Do budoucna plánujeme i využití systémových pohybových senzorů, které aktuálně testujeme.
  • Svítidla mohou být rozdělena do různých skupin pro zajištění řízení. Nejčastěji se jedná o dělení na čtvrti, ulice a skupiny svítidel. Každou z těchto částí lze ovládat i samostatně.

Výhody Suntense

Úspora
Díky pokročilému nastavení v aplikaci systém dosáhne maximální úspory, kdy svítidlo může fungovat i na jednotky procent výkonu. Do budoucna plánujeme využití systémových pohybových senzorů, které aktuálně testujeme. Intenzita svícení se během noci může dostat až na desetinu výkonu a přitom stále splňovat normy pro veřejné osvětlení. Toto máme ověřené měřením certifikovaným luxmetrem.

Úspora na kabeláži a rozvaděčích
Systém SUNTENSE nevyžaduje složité rozvaděče pro řízení veřejného osvětlení. Každý prvek je ve spojení se serverem. Odpadá tak investice do složitých spínacích skříní a rozvaděčů. Při instalaci je pouze nutné zajistit, aby svítidla byla pod stálým napájením. Je to nutné i z důvodu udržení celistvosti celé mesh sítě svítidel.

Monitoring systému
Přehledná vizualizace v aplikaci, kterou může tvořit půdorys nebo fotografie, jsou rozmístěny ikony svítidel. Ty signalizují aktuální stav – rozsvíceno, zhasnuto, intenzita a chromatičnost. V části databáze je možné vysledovat historii svícení a součty spotřeb celého systému. pokročilé funkce monitoringu, telemetrie, suntense se řadí mezi systémy smart city.

Včasná identifikace poruch
Díky online monitoringu svítidel, kdy je měřena aktuální spotřeba každého svítidla, teplota zdroje a LED boardu, jsme schopni identifikovat již vznikající poruchy. O těch jsou účastníci vyrozuměni notifikací v aplikaci.

Ovládací aplikace SUNTENSE
Aplikaci můžete využívat ve webovém prostředí (např. prohlížeč Chrome a další) nebo je ke stažení jako aplikace na platformách Android a IOS (Apple). Pomocí vstupně výstupních modulů dokážeme na systém veřejného osvětlení napojit také osvětlení památek nebo vánočního osvětlení a řídit jej samostatně.

Soustavně pracujeme na vývoji a zdokonalování senzorů pro detekci pohybu v ulicích a do budoucna je zde počítáno s nasazením umělé inteligence (AI). Zdolání této výzvy bude přinese absolutní energetickou úsporu a snížení světelného smogu. Pracujeme také na aplikaci optických nanomateriálů do veřejného osvětlení.